Avropa SiteVision från ramavtal

  • Ett ramavtal reglerar vilka produkter och tjänster som leverantören ska
    kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla.
  • Ett avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar (gör beställning)en produkt eller tjänst utan behov av ytterligare avtal.

SiteVision finns att avropa från flera olika ramavtal.

Vem får avropa från ramavtalen?

Ramavtalen som Statens inköpscentral upphandlar ska användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt. På IT- och telefoniområden har även landsting och kommuner som lämnat fullmakt rätt att avropa från aktuellt ramavtal.

Läs mer om ramavtal:

www.avropa.se