Vi tar nästa steg i evolutionen

SiteVision 5 tar ett stort kliv in i en säkrad och robust framtid.
Med en rad nya funktioner och ny modern teknik bakom kulisserna presenterar vi stolt nästa generation av SiteVision. I en tid där delar av en sekund räknas har vi optimerat lösningen så att besökarnas såväl som användarnas upplevelse ska bli så bra och enhetlig som möjligt. Detta är SiteVision 5.

Enkelhet kommer alltid vara i fokus för oss

Allt sedan starten 2002 har vi på SiteVision hållit fast vid att det ska vara enkelt. Att vi står där vi gör idag grundar sig i vårt tydliga användarfokus där enkelhet och användar­vänlighet fått styra vår utveckling. Under de senaste två åren har vi dessutom lagt stort fokus på utvecklarna och teknikerna. En höjd ambition att skapa enkelhet och användarvänlighet också för den grupp som oftast står bakom de lösningar vi alla arbetar i. Alla ska ha riktigt bra förutsättningar att arbeta i SiteVision.

Vi ser själva på SiteVision som en plattform där vårt CMS utgör grunden. En plattform där alla våra kunder sedan kan skapa den användarupplevelse som besökarna kräver.

Till SiteVision 5 har vi städat upp och optimerat vår kod för att erbjuda de absolut bästa förutsättningarna att lyckas. Det har aldrig tidigare varit enklare att utveckla funktioner och integrera systemen än vad det är nu. Givetvis kommer det nya funktioner och moduler, men de största förändringarna är förändringar du inte ser.

En märkbar förändring är den nya menyn i gränssnittet. Den blir startskottet för vår framtida evolution dit nya funktioner kommer adderas över tid. Etiketter för att kategorisera ditt innehåll, möjligheten att spara data i SiteVision direkt och optimerad sidladdning är tre godsaker som kommer med SiteVision 5.

Etiketter för kategorisering av information

Märk upp och kategorisera all möjlig information med hjälp av etiketter! Vi bygger vidare på konceptet etiketter men breddar användningsområdet och öppnar upp för att använda funktionen även för redaktionell information.

Läs mer om etiketter

Spara data
direkt i SiteVision

Data Storage API gör det möjligt att lagra data i SiteVisions inbyggda databas från egenutvecklade WebApps och RESTApps.

Läs mer om Data Storage

Optimerad kod och nya funktioner för
snabbare sidladdning​

Snabba webbsidor ger besökare en bättre upplevelse. Till SiteVision 5 har flera funktioner optimerats för att säkra att webbplatser byggda i SiteVision får förbättrade laddtider och bättre ranking vid sökning via Google.

Läs mer om optimerad sidladdning

Nya menyn i SiteVision 5

Ett litet steg
med stora framtidsplaner

Ett nytt sätt att växla mellan de olika delarna i SiteVision. Vår nya meny är första steget i gränssnittets evolution. Utformningen innebär att vi lägger grunden för fler funktioner som kommer läggas till i menyn över tid. Du kan nu direkt se vilken roll du har på den sida du står på i navigationen.

En liten förändring med stora tankar för framtiden.