Vit logotyp Sitevision
Vit ikon för meny.
Vit logotyp Sitevision
cloud ikon

Säkerhetsöversikt — Sitevision Cloud

Med Sitevision Cloud får du säkerhet i världsklass!

Redundanta datacenter med åtkomstkontroll

Redundanta UPS-anläggningar och dieselgeneratorer

Säker dataöverföring via TLS

Sitevision Cloud – säkerhet i världsklass!

Sitevision Cloud använder några av de mest säkra teknologierna som finns för Internet-säkerhet i dag. Åtkomsten till ditt intranät eller din webbplats sker via Transport Layer Security (TLS) och informationen skyddas via server-autentisering och datakryptering, vilket säkerställer att allt data är säkert och tillgängligt endast för användare i din organisation. Informationen är helt otillgänglig för andra organisationer.

Säkra och redundanta datacenter

Sitevision Cloud samexisterar i särskilda utrymmen i förstklassiga datacenter i Sverige. Genom att kluster av Sitevision-servrar som sträcker sig över redundanta och geografiskt skilda datacenter används uppnås en enastående stabilitet, prestanda och tillgänglighet.

Åtkomstkontroll och fysisk säkerhet

Säkerhet med övervakning dygnet runt

Flerfaktorskontroll för tillträde

Dedikerade datacenterlokaler med högsta säkerhetsnivå

Dedikerade låsta dataskåp

Videoövervakning i och runt anläggningen

Miljökontroll

Reglering av luftfuktighet och temperatur

Redundant kylsystem

Strömförsörjning

Redundanta högspänningstransformatorer

Redundanta UPS-anläggningar

Redundanta dieselgeneratorer

Nätverk

Redundanta internetanslutningar

Redundanta interna nätverk

Hög bandbreddskapacitet, 10 Gbit/sek

Brandvarning och brandsläckning

VESDA-system (Very Early Smoke Detection Apparatus)

Automatisk brandsläckning

Säkerhetskopior

Säkerhetskopior lagras på två geografiskt skilda platser

Säkerhetskopiorna lämnar aldrig Sitevisions Cloud-miljö

Säker dataöverföring

Anslutning till Sitevision Cloud-miljön sker via TLS vilket säkerställer att alla användare har en krypterad anslutning från sin webbläsare till vår tjänst

Individuella användarsessioner identifieras och verifieras vid varje uppkoppling med en token som skapats vid inloggningen

Användarhantering och inloggningshantering

Lösenord för användarkonton som skapas i Sitevision Cloud lagras i krypterad form som inte kan återskapas

Sitevision Cloud stödjer SAML 2.0 för integration mot användarkonton i din interna katalogtjänst (t.ex. Active Directory). SAML 2.0 möjliggör även s.k. single-sign-on mot Sitevision Cloud.

Möjlighet att använda tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Nätverksskydd

Sitevision AB använder säkerhetsprodukter från ledande säkerhetsföretag för att säkra miljön, till exempel vid DDoS (Distributed Denial of Service) angrepp. Lösningen består av redundanta brandväggar med motåtgärder för att hantera eventuella överbelastningsattacker. Lösningen är fördelad mellan olika datahallar med redundanta internetanslutningar, redundanta interna nätverk med mycket hög bandbreddskapacitet.

Katastrofåterställning

Sitevision Cloud utför realtidsklustring av data mellan våra datacenter. I det fall ett datacenter blir otillgängligt tar det andra över automatiskt, inom loppet av några sekunder.

Vid tester av katastrofåterställning från säkerhetskopior verifieras återställningstider och integriteten i kunddata

Övervakning

Sitevision Cloud övervakas 24 timmar om dygnet med åtgärd om något avvikande skulle detekteras. Definierade mätpunkter loggas och analyseras kontinuerligt av vår övervakningsmiljö. Vi loggar och registrerar alla händelser rörande autentisering och förändring av data.

Applikationssäkerhet

Sitevision AB testar löpande applikationen avseende säkerhetshot och vi följer noggrant utvecklingen inom säkerhetsrelaterade ämnen, så som sårbarhetshot för applikationer, brandväggar och nätverk. Applikationssäkerhetstester sker vid varje färdig release enligt uppsatta rutiner i vår interna release process

Applikationssäkerhets- samt penetrationstester utförs också kontinuerligt av tredje part för att upprätthålla en hög säkerhet i enlighet med bl.a. OWASP Top10

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vit ikon för att stänga

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.