Säkerhetsöversikt

Med SiteVision Cloud får du säkerhet i världsklass!

 • Redundanta datacenter med åtkomstkontroll
 • Redundanta UPS-anläggningar och dieselgeneratorer
 • Säker dataöverföring via TLS

SiteVision Cloud – säkerhet i världsklass!

SiteVision Cloud använder några av de mest säkra teknologierna som finns för Internet-säkerhet i dag. Åtkomsten till ditt intranät eller din webbplats sker via Transport Layer Security (TLS) och informationen skyddas via server-autentisering och datakryptering, vilket säkerställer att allt data är säkert och tillgängligt endast för användare i din organisation. Informationen är helt otillgänglig för andra organisationer.

Säkra och redundanta datacenter

SiteVision Cloud samexisterar i särskilda utrymmen i förstklassiga datacenter i Sverige. Genom att kluster av SiteVision-servrar som sträcker sig över redundanta och geografiskt skilda datacenter används uppnås en enastående stabilitet, prestanda och tillgänglighet.

Åtkomstkontroll och fysisk säkerhet

 • Säkerhet med övervakning dygnet runt
 • Flerfaktorskontroll för tillträde
 • Dedikerade datacenterlokaler med högsta säkerhetsnivå
 • Dedikerade låsta dataskåp
 • Videoövervakning i och runt anläggningen

Miljökontroll

 • Reglering av luftfuktighet och temperatur
 • Redundant kylsystem

Strömförsörjning

 • Redundanta högspänningstransformatorer
 • Redundanta UPS-anläggningar
 • Redundanta dieselgeneratorer

Nätverk

 • Redundanta internetanslutningar
 • Redundanta interna nätverk
 • Hög bandbreddskapacitet, 10 Gbit/sek

Brandvarning och brandsläckning

 • VESDA-system (Very Early Smoke Detection Apparatus)
 • Automatisk brandsläckning

Användarhantering och inloggningshantering

 • Lösenord för användarkonton som skapas i SiteVision Cloud lagras i krypterad form som inte kan återskapas
 • SiteVision Cloud stödjer SAML 2.0 för integration mot användarkonton i din interna katalogtjänst (t.ex. Active Directory). SAML 2.0 möjliggör även s.k. single-sign-on mot SiteVision Cloud.
 • Möjlighet att använda tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Säker dataöverföring

 • Anslutning till SiteVision Cloud-miljön sker via TLS vilket säkerställer att alla användare har en krypterad anslutning från sin webbläsare till vår tjänst
 • Individuella användarsessioner identifieras och verifieras vid varje uppkoppling med en token som skapats vid inloggningen

Nätverksskydd

SiteVision AB använder säkerhetsprodukter från ledande säkerhetsföretag för att säkra miljön, till exempel vid DDoS (Distributed Denial of Service) angrepp. Lösningen består av redundanta brandväggar med motåtgärder för att hantera eventuella överbelastningsattacker. Lösningen är fördelad mellan olika datahallar med redundanta internetanslutningar, redundanta interna nätverk med mycket hög bandbreddskapacitet.

Katastrofåterställning

SiteVision Cloud utför realtidsklustring av data mellan våra datacenter. I det fall ett datacenter blir otillgängligt tar det andra över automatiskt, inom loppet av några sekunder.

Vid tester av katastrofåterställning från säkerhetskopior verifieras återställningstider och integriteten i kunddata

Säkerhetskopior

 • Säkerhetskopior lagras på två geografiskt skilda platser
 • Säkerhetskopiorna lämnar aldrig SiteVisions Cloud-miljö

Övervakning

SiteVision Cloud övervakas 24 timmar om dygnet med åtgärd om något avvikande skulle detekteras. Definierade mätpunkter loggas och analyseras kontinuerligt av vår övervakningsmiljö. Vi loggar och registrerar alla händelser rörande autentisering och förändring av data.

Applikationssäkerhet

SiteVision AB testar löpande applikationen avseende säkerhetshot och vi följer noggrant utvecklingen inom säkerhetsrelaterade ämnen, så som sårbarhetshot för applikationer, brandväggar och nätverk. Applikationssäkerhetstester sker vid varje färdig release enligt uppsatta rutiner i vår interna release process

Applikationssäkerhets- samt penetrationstester utförs också kontinuerligt av tredje part för att upprätthålla en hög säkerhet i enlighet med bl.a. OWASP Top10