Säkerhetsöversikt

Med SiteVision Cloud får du säkerhet i världsklass!

 • Redundanta datacenter med åtkomstkontroll
 • Redundanta UPS-anläggningar och dieselgeneratorer
 • Säker dataöverföring via TLS

SiteVision Cloud – säkerhet i världsklass!

SiteVision Cloud använder några av de mest säkra teknologierna som finns för Internet-säkerhet i dag. Åtkomsten till ditt intranät eller din webbplats sker via Transport Layer Security (TLS) och informationen skyddas via server-autentisering och datakryptering, vilket säkerställer att allt data är säkert och tillgängligt endast för användare i din organisation. Informationen är helt otillgänglig för andra organisationer.

Säkra och redundanta datacenter

SiteVision Cloud samexisterar i särskilda utrymmen i förstklassiga datacenter i Sverige. Genom att kluster av SiteVision-servrar som sträcker sig över redundanta och geografiskt skilda datacenter används uppnås en enastående stabilitet, prestanda och tillgänglighet.

Åtkomstkontroll och fysisk säkerhet

 • Säkerhet med övervakning dygnet runt
 • Flerfaktorskontroll för tillträde
 • Dedikerade datacenterlokaler med högsta säkerhetsnivå
 • Dedikerade låsta dataskåp
 • Videoövervakning i och runt anläggningen

Miljökontroll

 • Reglering av luftfuktighet och temperatur
 • Redundant kylsystem

Strömförsörjning

 • Redundanta högspänningstransformatorer
 • Redundanta UPS-anläggningar
 • Redundanta dieselgeneratorer

Nätverk

 • Redundanta internetanslutningar
 • Redundanta interna nätverk
 • Hög bandbreddskapacitet, 10 Gbit/sek

Brandvarning och brandsläckning

 • VESDA-system (Very Early Smoke Detection Apparatus)
 • Automatisk brandsläckning

Användarhantering och inloggningshantering

 • Lösenord för användarkonton som skapas i SiteVision Cloud lagras i krypterad form som inte kan återskapas
 • SiteVision Cloud stödjer SAML 2.0 för integration mot användarkonton i din interna katalogtjänst (t.ex. Active Directory). SAML 2.0 möjliggör även s.k. single-sign-on mot SiteVision Cloud.
 • Möjlighet att använda tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Säker dataöverföring

 • Anslutning till SiteVision Cloud-miljön sker via TLS vilket säkerställer att alla användare har en säker anslutning från sin webbläsare till vår tjänst
 • Individuella användarsessioner identifieras och verifieras vid varje uppkoppling med en token som skapats vid inloggningen

Nätverksskydd

 • Säkerhetsprodukter från ledande säkerhetsföretag används för att säkra miljön
 • Brandväggar med motåtgärder mot överbelastningsattacker
 • Lastbalanserare fördelar trafiken

Katastrofåterställning

SiteVision Cloud utför realtidsklustring av data mellan våra datacenter. I det fall ett datacenter blir otillgängligt tar det andra över automatiskt, inom loppet av några sekunder.

 • Vid tester av katastrofåterställning från säkerhetskopior verifieras återställningstider och integriteten i kunddata

Säkerhetskopior

 • Säkerhetskopior lagras på två geografiskt skilda platser
 • Säkerhetskopiorna lämnar aldrig SiteVision Cloud-miljön

Övervakning

SiteVision Cloud övervakas 24 timmar om dygnet med åtgärd om något avvikande skulle detekteras. Tusentals mätpunkter loggas och analyseras av vår övervakningsmiljö.

SiteVision AB testar löpande programkod avseende säkerhetshot och vi följer utvecklingen inom säkerhetsrelaterade ämnen, vilket bland annat omfattar följande

 • Bedömningar av sårbarhetshot för applikationer
 • Bedömningar av sårbarhetshot för nätverk
 • Penetrationstester av tredje part genomförs