SiteVision erbjuder kraftfulla sökpaketeringar

SiteVision Search
Standard, Advanced eller Enterprise

Med våra kraftfulla lösningar för sök står du fullt rustad för besökarnas olika sökbeteenden.

Vi erbjuder tre olika sökpaketeringar beroende på vilka behov du har;
SiteVision Search Standard täcker de grundläggande behoven; fullt indexerat innehåll och enkla inställningsmöjligheter i färdiga moduler.

För utökade konfigurationsmöjligheter; sökoptimering, sökstatistik direkt i gränssnittet, loggning av sökträffar och prioriterade sökträffar rekommenderar vi SiteVision Search Advanced.

Med vårt mest avancerade erbjudande; SiteVision Search Enterprise har du har möjlighet att indexera även andra miljöer, utanför SiteVision för att erbjuda besökarna en komplett och effektiv sökupplevelse.

SiteVision Search Standard

Standard som ingår för alla -
SiteVision Search Standard

Optimerat för ditt sätt att arbeta. Konfigurationen i SiteVision möjliggör enkel administration och överblick.

SiteVision Search Standard kommer med i alla SiteVision­leveranser och du får en kraftfull sökmotor med enkla inställningsmöjligheter i redan färdiga moduler.

 • Ingår för alla
 • Standardindex
 • Redigeringsindex
 • Sökmoduler
 • Prioritera sida i sökträffar med boost
 • Gör metadata sökbart
 • Lägg till/ta bort från sök
 • Omindexering per sida eller webbplats

När standard inte räcker till -
SiteVision Search Advanced

Förfinade möjligheter att sökoptimera din webbplats utifrån besökarnas beteenden. Genom SiteVision Search Advanced kommer du åt sökstatistiken redan i gränssnittet, får möjlighet att tratta ner sökträffarna utifrån olika kategorier, skapa prioriterade sökträffar och synonymer.

SiteVision Search Advanced
 • SiteVision Search Standard
 • Optimeringsmöjligheter per webbplats
 • Utökade administrationsmöjligheter
 • Språkinställningar
 • Facetterad sök
 • Definiera synonymer
 • Sökloggning av sökträffar
 • Prioritera sökträffar
 • Stoppord
 • Statistik över gjorda sökningar
 • Använda "Menade du"
 • Notifieringar till externa sökmotorer
SiteVision Search Enterprise

Indexera mer än bara din webbplats - SiteVision Search Enterprise

SiteVision Search Enterprise; vårt kraftfullaste och mest avancerade erbjudande. Enterprise låter dig sätta upp eget index av extern information, egna serverindex, egen fält­konfiguration och pipeline för crawlers. Du får total kontroll över besökarnas upplevelse och kan erbjuda ett snabbt och effektivt sökresultat från flera olika källor, inte bara er egen webbplats.

 • SiteVision Search Standard & Advanced
 • Egna serverindex för att söka i flera miljöer
 • Fältkonfiguration
 • Crawler och pipeline för crawlers
 • Extern åtkomst av sökindex
 • Sök flera webbplatser/system

 

Jag vill veta mer om SiteVision Search