Vit logotyp Sitevision
Vit ikon för meny.
Vit logotyp Sitevision

Case studie

SBAB anpassar sin webbplats efter mobila enheter

Internetanvändandet i mobila enheter har ökat kraftigt de senaste åren. Denna utveckling ställer nya krav på företag när det kommer till kommunikation online eftersom webbplatser måste anpassas efter de mobila enheternas format. Detta gäller inte minst bankbranschen, där en betydande del av kunderna är vana vid internetbaserade transaktioner. För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft inser många banker att de behöver kunna erbjuda tjänster och information via mobila enheter. En smart lösning är att skapa en responsiv webbplats, vilket innebär att layout och information anpassar sig automatiskt efter besökarens enhet.

SBAB var tidigt ute med internetsatsningar generellt och har under våren 2013 tillsammans med IT-konsultbolaget XLENT och digitalbyrån Ziggy Creative Colony utvecklat en responsiv webbplats baserad på SiteVision.

Bakgrund

År 1985 grundades SBAB av den svenska staten för att finansiera de statliga bostadslånen. Sedan 2011 bedriver SBAB en heltäckande bankverksamhet och idag har företaget 420 anställda som bl.a. arbetar med bostadslån och sparandeformer åt såväl privatpersoner som företag. SBAB strävar efter att ligga i absolut framkant för en modern bankupplevelse genom att vara enklast att nå och förstå. Här är det viktigt att tillhandahålla en lättförståelig och informativ webblösning där kunder får tillgång till tjänster och information via alla typer av enheter, inklusive smartphones och surfplattor.

Utmaning

SBAB:s befintliga webbplats utvecklades även den med hjälp av SiteVisions plattform, vilket har fungerat bra. I takt med nya användarmönster ville SBAB dock göra webbplatsen responsiv för att därigenom göra den överskådlig och enkel att hantera även via mobila enheter. Tidigare innebar besök via mobila enheter inte sällan att innehållet var för stort för enhetens skärm. Det medförde att användarna tvingades scrolla mellan olika delar av sidan för att hitta den information de sökte. Viktig information blev svår att hitta och hantera – något som var alarmerande då användarundersökningar har visat att mer än 10 % av webbplatsens besökare använder mobiltelefoner och surfplattor. SBAB ville därför utveckla sin webbplats för att på ett bättre sätt finnas tillgängliga även via mobila enheter.

Det var dessutom viktigt att SBAB kunde genomföra utvecklingen under kort tid och utan att den dagliga driften drabbades.

Lösning

Då webbsidor ska optimeras i mobila enheter finns två olika lösningar att använda sig av. I den första lösningen skapas applikationer som anpassas efter olika operativsystem. Detta är en lösning som flera av SBAB:s konkurrenter på den svenska bankmarknaden har valt. En nackdel med denna typ av lösning är att applikationerna behöver redigeras när mobiltelefoners eller surfplattors mjukvaror uppdateras vilket medför merarbete och ökade kostnader, inte minst då även de mobila enheterna och deras operativsystem utvecklas i snabb takt.

SBAB valde istället det andra alternativet - att utveckla en responsiv webbplats. Det innebär att webbsidan har en följsam design som gör att informationen automatisk anpassar sig efter den skärmstorlek som besökarens enhet har. Detta gör att webbsida förmedlar information lika effektivt oavsett om besökaren använder en dator eller en mobil enhet. Denna typ av webbplats behöver inte uppdateras när mobila enheter uppdaterar sina mjukvaror vilket gör att lösningen blir fördelaktig såväl tidsmässigt
som kostnadsmässigt

Till sin hjälp tog man SiteVisions partner XLENT och Ziggy Creative Colony, vilka jobbade
med utvecklingen tillsammans med SBAB:s IT-avdelning.

– Då man tar fram applikationer till mobila enheter i Sverige måste man anpassa dem efter fyra operativsystem; Apple iOS, Android, Windows och Blackberry. Om man istället utvecklar en responsiv hemsida optimeras innehållet till användarens enhet oavsett operativsystem, vilket sparar både tid och pengar, säger Jens Kristensen, som arbetar med affärskritiska webbplatser på Xlent.

Resultat

Med hjälp av SiteVisions plattform möjliggjordes en rekordsnabb lansering av webbplatsen. På mindre än två månader lyckades man skapa och lansera en ny webbplats som designmässigt baserades på SBAB:s nya företagsprofil. Detta är en avsevärt snabbare arbetsgång jämfört med bankkonkurrenternas webbprojekt.

SBAB har idag en webbplats som är anpassad efter svenska konsumenters förändrade internetvanor.

Mer än tio procent av våra besökare besöker oss via sin mobil eller platta. En siffra som ökar varje månad. Genom att vara en av de första svenska bankerna som erbjuder en responsiv webbplats möter vi därför våra kunders behov och kan ge dem allt det innehåll de vill ha på en och samma sajt, oavsett om de använder sin mobil, en surfplatta eller en dator, säger Per Thelin, chef över digitala kanaler på SBAB.

SBAB:s responsiva webbplats har uppmärksammats i branschmedia och under SiteVisiondagarna 2013 belönades den med SiteVisions pris Guldhanden för bästa webbplats. Motiveringen bakom utmärkelsen var:

Hemsidan behandlar på ett innovativt och lätthanterligt sätt ett ämne som för många kan verka svårt. Verktygen fungerar föredömligt och besökaren guidas med varsam hand till såväl små som stora beslut. Webbplatsen fungerar överallt, oavsett om du använder dator, platta eller mobil.

Tack vare det inbyggda stödet för responsivitet har de dessutom framtidssäkrat sin lösning i den bemärkelsen att nya användarnenheter och uppdateringar av operativsystem inte påverkar upplevelsen för dess besökare, oavsett vilken enhet de väljer att använda.

SBAB

Per Thelin

Chef över digitala kanaler, SBAB

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vit ikon för att stänga

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.