Case studies

Ny webbplats ger ökade marknadsföringsmöjligheter för Idre Fjäll

– I dag kan vi enkelt administrera webbplatsen själva. Vi kan byta text och video så att det blir attraktivt för besökare, och utan att det krävs tekniska kunskaper hos vår personal. - Karin Andersson, IT Service Manager, Idre fjäll

Bakgrund

Idre Fjäll är en populär semesterdestination för såväl vinter- som sommaraktiviteter. Den kommersiella anläggningen grundades av Älvdalens kommun och Friluftsfrämjandet redan år 1968. Vintertid erbjuder Idre Fjäll allt från skidåkning till inomhusbad och under sommarhalvåret erbjuds gästerna bland annat vandring och sightseeing i en härlig fjällmiljö. Under ett år har Idre Fjäll cirka 510 000 gästnätter, varav cirka 150 000 är under barmarkstid vilket gör anläggningen till en av de ledande inom den svenska fjällvärlden. Organisationen drivs som en stiftelse där varje intjänad krona återinvesteras i verksamheten för att kunna erbjuda gästerna den bästa möjliga upplevelsen.

Idre Fjäll upplevde under en längre tid att man hade en föråldrad webbplats som inte fyllde sitt syfte som marknadsföringskanal. Webbplatsen, som skapades 2005, var uppdelad efter vinter- och sommarsäsong. Då vintersäsongen var över byttes innehållet ut mot en sommaranpassad version, vilket bidrog till att vinterresor inte kunde marknadsföras under sommarhalvåret och vice versa. I takt med webbens ökade betydelse har Idre Fjäll valt att satsa på att utveckla sin webbplats så att den blir modernare och mer inbjudande för besökare. Samtidigt ville man att den skulle baseras på den senaste tekniken för att på så sätt ge möjlighet för personalen att själva uppdatera såväl text som annat innehåll. Med hjälp av Impera har Idre Fjäll nu implementerat SiteVisions lösning för webbpublicering och kan därmed erbjuda mer relevanta, och mer säljande, webbupplevelser. Detta utan krav på att webbadministratörerna behöver vara tekniskt kunniga.

Utmaning

Den tidigare webbplatsen medförde merarbete för webbadministratörerna då liknande information skulle publiceras och administreras för både vinter- och sommarhalvåret.

– Information kring konferensmöjligheter, aktiviteter, menyer, mm. var liknande oavsett årstid och då vi tidigare behövde lägga in all denna grundinformation två gånger per år gick onödigt mycket tid och resurser till administration, säger Karin Andersson, IT Service Manager på Idre fjäll.

Den tidigare strukturen innebar också att webbplatsen inte kunde utnyttjas fullt ut som marknadsförings- och försäljningskanal.

– Den spontana besökaren som under vinterhalvåret vill söka efter sommarens semester kunde då inte hitta vårt erbjudande på vår webbplats eftersom den under vinterhalvåret enbart visade våra vinterupplevelser, säger Karin Andersson.

Idre Fjäll insåg att man gick miste om stora marknadsföringsmöjligheter då man ju, med rätt lösning, skulle kunna erbjuda både relevant och tilltalande information. Resmål som Idre Fjäll, med sin storslagna natur, har minst sagt stora möjligheter att erbjuda sina webbesökare snygga och lockande bilder och videos.

– Vi ville ha en mer inbjudande och mer modern webbplats som skulle vara anpassad efter dagens teknik och dessutom göra oss mindre beroende av IT-leverantören, fortsätter Karin Andersson.

Idre Fjäll vände sig till SiteVisions partner, Impera, för att möta utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna till utveckling.

Målet var således att skapa en modern året-runt webbplats som personalen hos Idre Fjäll enkelt skulle kunna administrera på egen hand, säger Mattias Eonsuu, operativ projektledare på Impera.

Lösning

Idre Fjäll och Impera valde att satsa på SiteVisions plattform som bas för lösningen. Med SiteVision skapade Impera en ny extern webbplats åt Idre Fjäll som nu betydligt bättre marknadsför såväl vinter- som sommarktiviteter.

– Vi övervägde initialt att använda en Episerver-lösning men valde slutligen SiteVisions lösning då vi upplever den som mer användarvänlig för våra administratörer, både när det gäller innehållshantering och drift, säger Karin Andersson.

Webbplatsen har nu fått en helt ny grafisk design, vilken är genomgående även för andra marknadsföringskanaler, exempelvis för broschyrer och kataloger. Den nya webbplatsen ger också nya möjligheter för Idre Fjälls administratörer att på ett smidigt sätt publicera högupplösta bilder och videor, vilket är avgörande för verksamheter inom rese- och upplevelseindustrin.

– Bilder och videos som uppdateras kontinuerligt och med enkelhet, är perfekta verktyg i vår marknadsföring då det är en möjlighet att tydligt visa för besökarna vad de kan vänta sig av sitt besök hos oss, säger Karin Andersson.

Att behandla stora videor och bilder ställer krav på webbplatsens prestanda. Det gör även en så säsongsbetonad verksamhet som den som Idre Fjäll bedriver där besöksfrekvensen ofta följer semesterperioderna. Risken för driftavbrott p.g.a. överbelastning måste därför byggas bort då webbplatsen är så avgörande för verksamhetens framgångar.

– Allt detta har vi tagit hänsyn till med den SiteVision baserade lösningen. Idre Fjälls webbplats hanteras som molntjänst, via SiteVision Cloud, och personalen har dessutom möjlighet att enkelt uppdatera den med löpande information om Idre Fjälls verksamhet och aktiviteter, säger Mattias Eonsuu.

Resultat

I april 2013, lanserades den nya webbplatsen och hos Idre fjäll är man idag mycket nöjda med resultatet.

– I dag kan vi enkelt administrera webbplatsen själva. Vi kan byta text och video så att det blir attraktivt för besökare, och utan att det krävs tekniska kunskaper hos vår personal. Systemet är väldigt lätt att lära sig och de få gånger vi haft problem har vi fått bra support från SiteVision och Impera. Vi kommer dessutom inom kort att göra den responsiv, något som redan är förberett i SiteVision. Därmed blir den kompatibel via såväl smartphones som surfplattor och på så vis göra den än mer effektiv som marknadsföringskanal. Sammanfattningsvis är vi jättenöjda!, avslutar Karin Andersson.

Idre fjäll

Karin Andersson

IT Service Manager, Idre fjäll

o

SiteVision-partner: Impera