Vit logotyp Sitevision
Vit ikon för meny.
Vit logotyp Sitevision

Case studie

Evidensia tar med sig det sociala intranätet från Norden ut till Europa.

Evidensia djursjukvård är en del av Europas största veterinärvårdkedjor och växer ständigt. Därför måste den interna kommunikationen vara enkel och stötta verksamheten. För Evidensia fanns det mycket att vinna med ett nytt intranät.

Utmaning

Det gamla intranätet var inte bara gammalt, det var överbelamrat och såg tråkigt ut, vilket gjorde det svårt och oinspirerande att använda. Plattformen var ett arv från ett av de större djursjukhusen som var med och lade grunden till Evidensia och den hade växt relativt oplanerat och byggts ut så mycket det gick, men nu var det stopp.

– Vi visste att vi behövde ta ett ganska stort språng – inte bara uppgradera till nästa version – och vi tittade på olika typer av lösningar för att se vad som skulle passa oss bäst. För oss var det viktigt att ha dokumenthantering, information och sociala funktioner på samma ställe, säger Maria Hofling, internkommunikatör, Evidensia djursjukvård.

Lösning

Efter att ha utvärderat vad man ville att det framtida intranätet skulle erbjuda valde man att byta till SiteVisions intranätpaketering SiteVision Intranät. Evidensias nya intranät stod färdigt i september 2017.

– Utformningen gick smidigt. Vi utgick mycket från de moduler som finns i verktyget och fokuserade på att få till en logisk och bra struktur för våra behov. Vi kunde relativt snabbt gå från beslut om nytt intranät till implementering, säger Maria Hofling.

Kraven på den nya lösningen var att den skulle vara molnbaserad, responsiv, säker och att det sociala skulle främjas genom olika samarbetsfunktioner. Evidensias organisation växer ständigt och man har ett stort behov av att kunna få ut nyheter och information samt att använda intranätet till kompetensutbyte.

Socialt intranät möjliggör kompetensutveckling

Djursjukvården är en kunskapsbransch där alla, både nyutexaminerade och rutinerade, behöver hålla sig uppdaterade kring den senaste forskningen och utvecklingen. På Evidensia har man löst denna utmaning genom att låta medarbetare dela med sig av erfarenheter, artiklar och annat via intranätet. Bland annat finns det grupper för veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med intresse för olika veterinärmedicinska områden, och alla kliniker har egna grupper där de kan dela med sig av lokal information. På så sätt slipper de som inte berörs av informationen sålla bland allt som läggs upp på intranätet.

– Att de sociala bitarna var framtidens typ av intranät såg vi tydligt. Vårt intranät möjliggör dialog och inte enbart envägsinformation, säger Maria Hofling.

Sedan sammanslagningen med brittiska IVC utgör veterinärvårdskedjan en av världens största med sina drygt 700 kliniker, och att ha en digital mötesplats för medarbetarna var viktigt.

Internationell satsning ger ökat samarbete

Eftersom den svenska lanseringen av det nya intranätet och sedermera också en norsk lansering fick gott mottagande inom organisationen bestämde sig IVC Group för att lansera samma intranät i hela koncernen. Man arbetar på samma sätt som med den svenska lanseringen och en första version kom i juni 2018.

– Genom att använda oss av SiteVisions lösning i hela koncernen tror jag att vi kan skapa en vi-känsla i denna stora organisation. Många frågor vi arbetar med är ju internationella, så vi ser att vi kan samarbeta mer över landsgränserna och utbyta erfarenhet i de olika länderna, säger Maria Hofling.

Den stora utmaningen med en omfattande internationell lansering är att man befinner sig i olika stadier i de olika länderna. Det betyder att man behöver jobba på lite olika sätt från land till land. Men man förväntar sig att den internationella implementeringen av intranätet ska resultera i välarbetad funktionalitet, bland annat en förfinad sökfunktion där alla medarbetare enkelt kan söka efter kompetens och kontaktuppgifter till kollegor.

Resultat

På Evidensia ser man att det nya intranätet har ökat samverkan, och kollegor som arbetar på olika platser har i dag lättare att utbyta tips och lärdomar med varandra. Verktyget utgör basen i den interna kommunikationen och gör att Evidensia blir en mer digital arbetsplats, vilket är särskilt viktigt för att göra en stor, internationell organisation mer enhetlig och sammanlänkad.

En annan viktig vinst är den förenklade dokumenthanteringen, och för de medarbetare som är på språng är det också en stor hjälp att kunna se sitt schema i det molnbaserade intranätet.

– Att använda intranätet i dag är mycket smidigare jämfört med det gamla. I det nya systemet är det enkelt att komma åt och behörighetsstyra material och flera djursjukhus har börjat jobba i grupper och delar information där i stället för att mejla. Det är också lättare att lyfta allt bra som görs i verksamheten via nyhetsflödet, vilket är väldigt roligt, säger Maria Hofling.

Evidensia Djurvård väljer SiteVision
Maria Hofling, Evidensia

o SiteVision-partner: Consid

Namn: Maria Hofling

Titel: Kommunikatör

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vit ikon för att stänga

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.