Case studies

Säffle kommuns nya intranät fokuserar på samarbete

Säffle kommun behövde ett funktionellt och lättnavigerat verktyg för internkommunikation. Det nya moderna intranätet ger möjlighet till effektiva samarbeten och snabb informationsspridning. Dessutom är det snyggt.

 

Förutom de sociala funktionerna på intranätet har även de externa kanalerna en central roll på intranätet. Det finns en koppling till kommunens sociala medier som gör att Facebook-flödet visas på startsidan. Det finns även möjlighet att lägga till Instagram-flöden per förvaltning på olika sidor.

- Vi har lagt mycket krut på sociala funktioner och det verkar vara uppskattat. Jag har fått ett mycket bra mottagande och positiva reaktioner under demovisningarna så det ligger mycket förväntningar i luften, säger Johan Österman, kommunikatör, Säffle kommun.

Enkelt och lättillgängligt med ikoner

Säffle kommun har valt att göra en speciallösning i sidstrukturen på intranätet, i layouten på de så kallade genomgångssidorna. De innehåller automatiska listningar av innehåll som ligger längre ner i strukturen, för att användarna lätt ska hitta det de söker.

Lanserar det nya intranätet internt med film

Kommundirektören Ingemar Rosén och personalchefen Annette Sörensen på kommunen inser betydelsen av att få med alla medarbetare och chefer i användningen av det nya intranätet. Därför har kommunen tagit fram en film till lanseringen som spridits i organisationen.

Ingemar och Annette pratar bland annat om intranätet som ett effektivt och bra verktyg för att utveckla arbetet inom respektive verksamhet men också att det nu också är lättare att utveckla arbetet mellan förvaltningarna. Intranätet har också stor betydelse för utvecklingen av Säffle kommun som organisation, menar Ingemar.

Säffle kommun

o SiteVision-partner: Soleil

SiteVision Intranät

SiteVision Intranät är en kraftfull intranätlösning med marknadens nöjdaste kunder enligt Web Service Awards rapport "Hur mår Sveriges intranät?". Kombinera SiteVision Intranät med dina favoritverktyg som bl.a. Office 365 och SharePoint.

Produktiviteten ökar med intranätet som digital arbetsplats

Tips! Läs om hur du kan öka produktiviteten med intranät som digital arbetsplats

- Hur kollegor kan arbeta mer effektivt och samarbetsinriktat med ett socialt intranät