Case studies

Intranät på världens hav med Soya Group

Soya Group erbjuder sina medarbetare ett toppmodernt intranät på världens alla hav, helt utan internet.

Inom privatägda koncernen Soya Group i Stockholm finns bolaget Wallenius Marine, som är verksamt inom sjöfart och har hundratals sjöanställda. När koncernens webbgrupp skulle ta fram ett nytt intranät till hela koncernen ställdes man inför komplexiteten att nå medarbetare mitt ute på Stilla Havet, utan internet, på samma smidiga sätt som 200 kontorsanställda.

Intranät utan internet

Lösningen blev ett intranät där vyer, webbarkivering och egna WebAPI:er skapar en version av Intranätet för fartygen som varje natt skickas ut med satellit.

Fartygen går i världsomspännande trafik, och kan vara utan bra internetuppkoppling under långa tider. Utmaningen var blev att få till en lösning så fartygen får ett uppdaterat intranät med relevant information, utan att det skickas onödig data som tar plats i överföringen.

Nästa steg i Soya Groups arbetet blir att ytterligare anpassa vyerna för de olika målgrupperna, samt att utveckla delarna för bokning av träning och semesterlägenheter.

Soya Group

o SiteVision-partner: Consid

SiteVision Intranät

SiteVision Intranät är en kraftfull intranätlösning med marknadens nöjdaste kunder enligt Web Service Awards rapport "Hur mår Sveriges intranät?". Kombinera SiteVision Intranät med dina favoritverktyg som bl.a. Office 365 och SharePoint.

Produktiviteten ökar med intranätet som digital arbetsplats

Tips! Läs om hur du kan öka produktiviteten med intranät som digital arbetsplats

- Hur kollegor kan arbeta mer effektivt och samarbetsinriktat med ett socialt intranät