Nyheter

Publicerat:

Region Värmland bygger nytt intranät i SiteVision

Region Värmland bygger nytt intranät för att möta deras nya bredare uppdrag och de krav som lagen om tillgänglighet ställer på digital offentlig service. Valet föll på SiteVision i kombination med Microsoft 365.

– Vi jämförde flera olika alternativ och var i slutändan eniga om att SiteVision i kombination med Microsoft 365 ger oss bäst förutsättningar att nå våra mål. Förutom att möjliggöra för vidareutveckling och tillgänglighet vill vi bland annat minska våra förvaltningskostnader och vara säkra på att vi klarar att möta kraven i DOS-lagen, berättar Patrik Hamberg, webbstrateg på Region Värmland.

Det nya intranätet ska fokusera helt på medarbetarnas behov.

– Vi försöker skapa ett intranät som förenklar och ger nytta i arbetsvardagen. Det ska ge bättre service och stöd åt medarbetarna och bättre stöd åt webbredaktörerna i deras arbete, säger Patrik.

Det nya intranätet beräknas att lanseras under slutet av 2020.

Har du frågor om projektet, vänligen kontakta Johan Nilsson på SiteVision.

Johan Nilsson
Marketing Manager
0705 690 288
johan.nilsson@sitevision.se

SiteVision AB är ett svenskt produktföretag som utvecklar en plattform för engagerande webbplatser och sociala intranät. Plattformen används av tusentals webbplatser och intranät i Sverige och internationellt. Till kunderna hör företag, myndigheter och organisationer – och över 170 svenska kommuner. Och de heter bland annat SBAB Bank, Verisure, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Sveriges Kungahus.

Nyfiken på SiteVision?