Nyheter

Publicerat:

Försäkringskassan väljer SiteVision

En skalbar och redundant lösning med högsta säkerhetsnivå var kravställningen. Försäkringskassan, en av Sveriges största myndigheter, väljer SiteVision när man gör ett omtag på den externa webbplatsen.

På Försäkringskassan pågår ett projekt om att utveckla digitalt innehåll och självbetjäningstjänster. Inom ramen för det behöver man ett användarvänligt webbpubliceringssystem som förbättrar produktivitet, leveranstider, tillgänglighetsstöd och den upplevda nöjdheten hos webbredaktörer och beställare av digitalt innehåll. Systemet ska vara lättarbetat och intuitivt och ha färdiga standardfunktioner såväl som möjligheter att anpassa till specifika behov, och i stället för att lägga stora resurser på att bygga nytt i nuvarande plattform väljer man en helt ny lösning. Efter att ha gjort gedigna användbarhetstester föll valet av CMS-leverantör på SiteVision.

I och med det kan Försäkringskassan bli mindre konsultberoende och skapa bättre möjligheter att på egen hand genomföra enklare utvecklingsinsatser och lägga till ny funktionalitet. Driften kommer att ske i Försäkringskassans egna miljöer.

Har du frågor om projektet, vänligen kontakta Johan Nilsson, Marknadsansvarig på SiteVision.

Johan Nilsson
Marketing Manager
0705 690 288
johan.nilsson@sitevision.se

försäkringskassan väljer SiteVision

SiteVision AB är ett svenskt produktföretag som utvecklar en plattform för engagerande webbplatser och sociala intranät. Plattformen används av tusentals webbplatser och intranät i Sverige och internationellt. Till kunderna hör företag, myndigheter och organisationer – och över 170 svenska kommuner. Och de heter bland annat SBAB Bank, Verisure, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Sveriges Kungahus.

Nyfiken på SiteVision?