Senast lanserade webbplatser

Lanserad december 2012

Stockholmsregionens Försäkring

Stockholmsregionens Försäkring AB har lanserat sin webbplats i SiteVision.

www.sthlmregforsakring.se

www.sthlmregforsakring.se

Stockholmsregionens Försäkring AB ägs av 20 (av 26) kommuner inom Stockholms län som är bolagets exklusiva kunder. SRF tecknar skadeförsäkringar inkl. återförsäkring med syfte att samarbeta med kommunerna och samordna upphandling och förvaltning av samlade
försäkringslösningar och att vara ett verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att minska skador, förluster och störningar. Syftet är att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.

SiteVision-partner: Internet Border