Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun har lanserat en ny responsiv webbplats i SiteVision.

www.malung-salen.se

www.malung-salen.se

Malung-Sälens kommun använder sig av Google analytics för att visa statistik i SiteVision. Sidorna använder sig av Readspeaker för att hjälpa besökare med exempelvis nedsatt syn. Varje sida går att anknyta till en plats på en karta. Om man vill kan även denna plats visas på en samlingskarta där platserna sorterats efter olika kategorier som exempelvis äldreboenden, skolor och kommunkontor. Vissa element kan styra (årstids)färgerna genom metadata.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark