Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Ale kommun

Ale kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.ale.se

www.ale.se

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design. Designen är skapad utifrån Mobile First. Det innebär att man i designarbetet utgått ifrån de minsta skärmarna. En bra användarupplevelse i mobilen kan sedan skalas upp för större skärmar.

I samband med lansering av den nya webbplatsen introduceras också de första e-tjänsterna och självservice.

Informationen och sidorna från den tidigare webbplatsen har flyttats om för att en skapa tydligare och mer användarvänlig struktur. Webbplatsen har fått målgruppsanpassade ingångar; Invånare, Företagare, Flytta hit och Visit Ale (Turist) och fler enkla genvägar på startsidor och genomgångssidor.

Ale.se har fått en ny förbättrad sökmotor, Adeptic. Sökmotorn ger bland annat relevanta sökförslag och delar upp sökträffar.

Ale har kommit långt med att göra webbplatsen tillgänglig för funktionshindrade, dyslektiker och andra grupper som har svårt att ta till sig information. Bland annat finns delar av webbplats tillgänglig i teckenspråk och lättläst svenska. Arbetet med tillgänglighet kommer att fortsätta och utvecklas ytterligare.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Bouvet