Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Migrationsverket

Migrationsverkets har lanserat en ny responsiv webbplats i SiteVision. Webbplatsen har nytt utseende och ny struktur.

www.migrationsverket.se

www.migrationsverket.se

Det främsta syftet med den nya strukturen och utseendet är att på ett bättre sätt guida och stödja användarna, både när de ska lämna in olika typer av ansökningar och i deras övriga kontakter med myndigheten. Webbplatsen är byggd med följsam design.

Migrationsverket har själva stått för all utveckling och design.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Egen implementation