Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Värmdö kommun

Värmdö kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.varmdo.se

www.varmdo.se

Den nya hemsidan erbjuder besökarna fler och bättre möjligheter till information och
nyheter om de tjänster kommunen erbjuder. Den är ett led i kommunens arbete med
en ökad tillgänglighet och anpassning till mer moderna kommunikationsvägar.

- Målet med den nya hemsidan är att skapa en tydligare och enklare förpackad bild av vad Värmdö kommun kan erbjuda, exempelvis via våra e-tjänster. Dessutom vill vi öka möjligheten till en dialog, vi behöver ta en mer aktiv roll för att möta de behov som våra kommuninvånare och övriga intressenter har, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Besökarna kan hantera ärenden och ansökningar direkt via ”Självservice” där blanketter och e-tjänster är placerade. Det är också möjligt att lämna förslag, synpunkter och att komma i kontakt med Värmdö kommuns politiker via ”Tyck till”, en tjänst som utöver ökad dialog även syftar till förbättrade tjänster och service.

Den nya hemsidan har byggts upp tillsammans med CGI.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: CGI