Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Varbergs kommun

Varbergs kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.varberg.se

www.varberg.se

För design står Mogul och utvecklingen gjordes av Soleil. Med nya varberg.se ville kommunen göra webbplatsen mer tillgänglig på ett inbjudande sätt och lyfta de mest populära tjänsterna. Sökfunktionerna har förbättrats och Varbergs Vision 2025 har lyfts in på webbplatsen. Webbplatsen ligger i Sitevision Cloud vilket gör att kommunen också får hög driftsäkerhet.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil