Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har lanserat en ny responsiv webbplats i SiteVision.

www.vetlanda.se

www.vetlanda.se

Allt från idéer och skisser till mallbygge och färdig produkt har Vetlanda kommuns webbutvecklare och kommunikatörer själva producerat. Arbetet påbörjades i september 2013 och den 3 februari lanserades den nya webbplatsen.

Den nya designen innehåller fler och större foton samt foton på de som är kontaktpersoner på respektive sida. Detta var något som efterfrågades av våra besökare i den webbplatsundersökning som vi gjorde i november 2011. Besökarna upplevde också att den gamla webbplatsen var krånglig och att informationen var för mycket förvaltningsindelad. Detta har vi också tagit hänsyn till i och med en delvis ändrad struktur.

Det stora bildspelet på startsidan bygger på kod från Sven Dahlstrands GitHub (https://github.com/svendahlstrand) och Mest besökt är en modul inköpt från Limepark.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Egen implementation