Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Österåkers kommun

Österåkers kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.osteraker.se

www.osteraker.se

I april var det premiär för Österåkers kommuns nya responsiva webbplats i SiteVision. Limepark har stått för bygget utifrån designskisser framtagna av Söderhavet.

Förutom mallbygge och anpassning av moduler har bland annat följande specialanpassningar gjorts:

  • Anpassningar för att mallarna skall kunna appliceras även på underwebbplatser med delvis förändrat utseende.
  • Utveckling av en enklare jämförelsesök med facetter i botten. Med hjälp av detta kan besökarna jämföra och filtrera ut skolor, förskolor etc.
  • Megameny där besökarna snabbt kan navigera vidare samt ta del av viss information från de olika grenarna.


SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark