Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Swedish Cleantech

Swedish Cleantech har lanserat sin webbplats i SiteVision.

www.swedishcleantech.se

www.swedishcleantech.se

I samband med att Swedish Cleantech  flyttade sin webbplats till SiteVision fick Limepark uppdraget att  bygga följsamma mallar och funktioner.

Swedish Cleantech är en webbplats för svenska miljöteknikföretag och drivs av Tillväxtverket. Miljöteknik är ett samlingsnamn för miljövänliga lösningar inom områden som förnybar energi, återvinning och hållbara material.

Företag som vill synas på webbplatsen kan registera sig via ett formulär. All information sparas automatiskt som en artikel i SiteVision. Efter granskning och godkännande av en redaktör publiceras den enkelt med en knapptryckning. Besökarna kan sedan söka efter och hitta miljöteknikföretag i hela landet. Tack vare metadata i SiteVision går det att se företagen på en karta och filtrera dem efter företagstyp, miljöteknikområde och län.


SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark