Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Luleå hamn

Luleå Hamn har lanserat sin webbplats i SiteVision.

www.portlulea.com

www.portlulea.com

Luleå Hamn är en av Sveriges fem största hamnar och omsätter mer än åtta miljoner ton gods per år av cirka 600 fartyg. I samband med att Luleå Hamn AB blev ett eget bolag ville de ta fram en egen webbplats i SiteVision. Limepark fick uppdraget att ta fram design och bygga responsiva mallar.

Tidigare har besökare som vill veta information om ankommande/avgående fartyg hänvisats till ett extern sida. Med hjälp av proxymodulen integrerade vi istället den informationen på deras webbplats med en sömlös integration som gör att informationen smälter in i den övriga webbplatsens utseende. På startsidan integrerade vi även ett urval av den informationen och separade den i en fliklösning.


SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark