Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Nykvarns kommun – responsiv webbplats och socialt intranät

I ett effektivt projekt fick Nykvarns kommun både en responsiv webbplats och ett socialt intranät.

www.nykvarn.se

www.nykvarn.se

Målet med de nya webbplatserna har varit att effektivisera den kommunala organisationen, öka servicen och skapa värde för medarbetare och kommunmedborgare samt öka insynen i organisationen.

Det nya intranätet ska möjliggöra nya, och mer effektiva arbetssätt genom att medarbetarna ska kunna samverka i grupper och projekt där man bland annat kan dela dokument.

Fokus var att utveckla en extern webbplats och ett socialt intranät utifrån standardfunktionalitet i SiteVision.

Lösningen är utvecklad för att vara enkel att förvalta för Nykvarns egna webbgrupp och redaktörer.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Bouvet

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?