Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Ersta Sköndal högskola

Ersta Sköndal högskola har med hjälp av Internet Border lanserat sin nya
webbplats i SiteVision.

www.esh.se

www.esh.se

Internet Border fick i uppdrag att utveckla Ersta Sköndal högskolas nya webbplats www.esh.se i
publiceringsverktyget SiteVision. Uppdraget består även av att sköta driften av webbplatsen i
Internet Borders serverhall.


-Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget av Ersta Sköndal Högskola, vilken är en högt ansedd skola som bedriver utbildning och forskning inom flertalet mycket viktiga områden, säger CG Sänne VD på Internet Border. Projektet har bland annat innefattat utveckling av responsiva mallar i SiteVision enligt design framtagen av Manifesto och kopplingar till publikationsregistret DiVa.


-Internet Border utmärkte sig redan under upphandlingen genom att ha väldigt goda referenser och våra förväntningar infriades med råge, säger Petter Strömberg informatör och alumnansvarig på Ersta Sköndal högskola. Projektet har gått väldigt snabbt och smidigt och jag är mycket nöjd med både resultatet och vägen dit. Våra kontaktpersoner har varit tillgängliga, lyhörda för våra önskemål och kreativa när vi inte alltid har varit säkra på vägen fram till målet.


SiteVision-partner

SiteVision-partner: Internet Border