Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Skara kommun

Skara kommuns nya responsiva webbplats är lanserad i SiteVision.

www.skara.se

www.skara.se

Helt plötsligt blev det lite roligare och enklare med samhällsinformation!

Skara kommun ville skapa en ny webbplats som inte bara stod för det självklara informationsflödet som en kommunsajt ofta innebär. Webbplatsen skulle också stärka Skara som platsvarumärke.

Ett flexibelt och kreativt flöde gör det möjligt för kommunen att framhäva de tjänster som används mest. Innehållet är bildrikt, med enkla kontaktvägar och en generös sökfunktion. När det kommer till marknadsföringen av kommunen lyfts människorna och miljöerna i Skara kommun fram.

Impera har stått för varumärkesarbete, webbstrategi, design och produktion.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Impera