Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Strömstads kommun

Strömstads kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.stromstad.se

www.stromstad.se

Strukturen på webbplatsen utgår från hur besökare enklast hittar den information de söker. Den bygger på kommunwebbstrukturen Funkaboda, som har arbetats fram med hjälp av omfattande användartester och fokusgrupper från olika delar av samhället.

Soleil har i samarbete med Pulsen utfört design och utveckling av Strömstads kommuns nya responsiva webbplats.

Utifrån Funkaboda strukturen och Strömstad kommuns krav har man bland annat byggt en avancerad och lättillgänglig e-tjänst-funktion och blanketter, en smidig och användarvänlig kontaktservice och en evenemangskalender som hämtar information från Basetool. Självfallet är allt responsivt och snyggt presenterat på mobila enheter.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil