Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Göteborgsregionens kommunalförbund

GR, en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige, har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.grkom.se

www.grkom.se

Konceptet för detta uppdrag var att ge Grkom.se ett nytt modernt utseende med så få utvecklingstimmar som möjligt.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Bouvet

SiteVision är Sveriges mest omtyckta publiceringsverktyg