Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Högskolan i Halmstad lanserar nytt socialt intranät med SiteVision Social Collaboration

Med nya Insidan gör Högskolan i Halmstad en medveten satsning med målet att få ett ökat, bättre och effektivare samarbete och förbättrad intern dialog, och därigenom öka värdet av internkommunikationen.

Högskolan i Halmstads sociala intranät "Insidan"

Högskolan i Halmstads sociala intranät "Insidan"

Högskolan i Halmstads sociala intranät består, utöver sociala funktioner som samarbetsytor, av personaliserade nyheter, interna e-tjänster, direkt kontakt till helpdesk och en välbyggd sökfunktionalitet.

Läs mer om lanseringen på limepark.se

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?