Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Landstingsarkivet Stockholms Läns Landsting lanserar ny responsiv webbplats

Fokus är att öka tillgängligheten och möjligheten att uträtta rutinmässiga ärenden hos myndigheten via ett antal e-tjänster. E-tjänster som gör det enklare att framför allt beställa material ur arkiven. Webbplatsen innehåller även en del där inloggade användare bland annat kan leverera material och söka i arkiven.

Nya landstingsarkivet.sll.se

Nya landstingsarkivet.sll.se

Webbplatsen är den första som landstingsarkivet lanserar med SiteVision som CMS.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom