Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Europaforum Hässleholm lanserar responsiv webbplats

Målsättningen med projektet har varit att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt skapa en helt ny webbplats i SiteVision med ett modernt tilltallande utseende, helt responsiv samt tillgänglighetsanpassad.

www.eu-forum.se

www.eu-forum.se

Konceptet för uppdraget var att skapa en helt ny webbplats åt Europaforum Hässleholm. Kunden efterfrågade ett modernt tilltalande utseende, att webbplatsen skulle vara helt responsiv samt tillgänglighetsanpassad, detta med få utvecklingstimmar.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Bouvet