Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Svetskommissionen

Svetskommissionen har lanserat en ny webbplats, utvecklad i SiteVision.

www.svets.se

www.svets.se

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri, vars viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Det är även den nya webbplatsens främsta uppgift - att tydliggöra informationen till medlemmarna, erbjuda nyheter, utbildningar och expertråd. Impera har stått för projektledning och webbutveckling.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Impera