Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Tierps kommun

Tierps kommun har lanserat sitt nya intranät i SiteVision. En samarbetsplattform som ger en effektivare arbetsvardag och ökar kunskapsdelningen, dialogen och samarbetet för anställda i kommunen – det stod på önskelistan när Tierps kommun skulle bygga nytt intranät.

Tierps intranät

Tierps intranät

Med SiteVisions Social Collaboration blev visionen möjlig. Nu har alla anställda en egen profil på intranätet, som stödjer kommunikation och samarbete. Till skillnad från ett textbaserat informationsflöde, möjliggör det nya intranätet dialog, samarbete och insyn.

Impera har stått för projektledning, design och webbutveckling.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Impera

u

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?