Senast lanserade webbplatser

Lanserad

CAB Group

CAB Group har lanserat sin nya responsiva, flerspråkiga webbplats i SiteVision.

www.cab.se

www.cab.se

CAB:s webbplats är utvecklad för att vara optimal för mobila enheter och med stort fokus på videokommunikation. Webbplatsen finns på, utöver svenska, bland annat tyska, danska, norska och finska.

CAB utvecklar system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler. Dessa system används idag av hela 25 000 användare i 4 000 företag i Norden, Tyskland, Baltikum och Ryssland.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Strateg Agency