Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Örebro kommuns gymnasiewebbar ska attrahera nya elever

Örebro kommuns gymnasieskolor har fått moderna, responsiva webbplatser med ett tydligt användarfokus där målgruppernas behov styrt design och innehåll. Med små resurser och ett hängivet scrumteam har organisationen på kort tid lyckats producera nya webbplatser som uppfyller målgruppernas behov.

Örebro kommuns gymnasiewebbar

Ett exempel på Örebro kommuns gymnasiewebbar

För att de kommunala gymnasieskolorna ska lyckas attrahera nya elever krävs att de når fram med sina budskap. Här är webbplatserna en billig och effektiv samlingspunkt för kommunikationen. De nya webbplatserna är byggda med målgruppens behov först, vilket innebär ett tydligt fokus på gymnasieprogrammen och dess innehåll.

Istället för att bygga varje webbplats i ett eget hus har vi byggt smarta mallar som känner av och anpassar sig till den skola den befinner sig på och med gemensam sök. Därigenom blir förvaltningen av webbplatserna effektivare och information kan delas enklare mellan webbplatserna.

Här hittar du de olika webbplatserna:

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil

u -