Senast lanserade webbplatser

Lanserad

CSN lanserar socialt intranät i SiteVision

CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd och hemutrustningslån.När myndigheten införde en ny organisation och nya arbetssätt ställde det nya krav på medarbetarna och på ett användbart intranät.

CSN:s sociala intranät Centralen

CSN:s sociala intranät Centralen

Syftet är att CSN:s intranät ska vara ett effektivt arbetsverktyg som förenar och förenklar medarbetarens vardag. Var de än är. Vem de än är.

CSN:s 900 medarbetare som finns på elva olika orter har stort behov av att kunna arbeta tillsammans på intranätet. Nya arbetssätt i form av team och grupper som sträcker sig över kontorsgränserna har skapat ett stort behov av att enkelt kunna dela dokument och arbeta tillsammans på en gemensam yta. Vi har nu byggt ett socialt intranät som möjliggör samverkan och kunskapsdelning och gör det lättare att hålla reda på gemensamma dokument.

Det nya intranätet har tagits emot mycket väl av organisationen och de nya sociala funktionerna som exempelvis digitala grupprum används flitigt. Medarbetarna upplever bättre struktur samt större förutsättningar för samverkan och kunskapsdelning.

CSN vann Guldhanden 2015 för bästa intranät.

Intranätet har tagits fram tillsammans med vår partner Capito.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: -

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?