Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Statens medieråd lanserar webbplats i SiteVision Cloud

Statens medieråd lanserar nu en helt ny webb i SiteVision Cloud med responsiv design. Statens medieråds utbildningar, poddar och filmer samt filmregistret är mer tillgängligt än någonsin.

Statens medieråds nya webbplats i SIteVision

Statens medieråds nya webbplats i SIteVision

Ny kraftfull och framtidssäker plattform! Vilket ger en förbättring av sökfunktioner och en tillgänglig och mer användbar design. Detta kommer bidra till fortsatt utveckling av ännu mer bra innehåll.

Om Statens medieråd

Statens medieråd är en expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.

Statens medieråds uppdrag – att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan – syftar ytterst till att stärka demokratin.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom