Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Halmstads kommun skapar bättre förutsättningar med ny webbplats

Med fokus på optimerade förutsättningar för redaktören att hantera webbplatsen för alla typer av enheter har Halmstads kommun nu lanserat sin nya, responsiva webbplats.

Nya halmstad.se

Nya halmstad.se

Jtöver att det är ännu enklare för redaktören att hantera webbplatsen hittas flera nya funktioner som integrationer av externa system, med hjälp av SiteVisions proxymodul.

Man har också utvecklat möjligheter att enkelt anpassa webbplatsen när en krissituation uppstår. Till exempel kan startsidan startsidan anpassas utifrån den enskilda krissituationen, med viktig information, kontaktuppgifter och nyheter.

På den nya webbplatsen har man också samlat e-tjänster och blanketter under en "Självservice" med sidor som automatiskt genereras från de tjänster som läggs till.

Läs mer om lanseringen och funktionerna på Limepark.se

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark

SiteVision är Sveriges mest omtyckta publiceringsverktyg