Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Jönköpings kommun lanserar socialt intranät för ökat engagemang och delaktighet

Med målet att skapa vilja till delaktighet och underlätta samarbete mellan 11 000 medarbetare har Jönköpings kommun tillsammans med Bouvet lanserat sitt nya sociala intranät i SiteVision Social Collaboration.

Jönköpings kommuns sociala intranät. Partner: Bouvet

Jönköpings kommuns sociala intranät. Partner: Bouvet

Intranätet är personaliserat, både efter medarbetarens organisatoriska tillhörighet men också utifrån individens eget behov. Användaren kan själv välja vilka verktyg den vill ha tillgång till och även anpassa innehållet på sin startsida. Fokus har legat på att bygga funktionalitet utifrån användarens perspektiv och vardagliga arbete.

– Det var självklart för oss att utgå från SiteVisions moduler för ett socialt intranät och vi har hela tiden haft ett tydligt fokus på att ”att göra”. Det kan till exempel vara för att nå ett system eller en tjänst eller för att läsa information för att sedan kunna handla utifrån det, säger Ewa Ling Persson, ansvarig för internkommunikation och redaktör för intranätet.

Intranätet är framtaget tillsammans med SiteVision-partnern Bouvet. På deras webbplats kan du läsa mer om Jönköpings kommuns nya sociala intranät.

Några av funktionerna på intranätet

Intranätets startsida

Intranätets startsida

Dra-och-släpp av moduler

Byte av mall på startsidan

Byte av mall på startsidan

Intranätet i mobil enhet

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Bouvet

u -

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?