Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Möckelngymnasiet lanserar webbplats i SiteVision

Den nya webbplatsen syftar till att öka söktrycket med hjälp av ett nytt övergripande budskap med mer självförtroende, en väl genomarbetad argumentation kring skolans styrkor och ett lättillgängligt utbildningsprogram som visualiserar fakta med grafik.

Möckelngymnasiets nya webbplats

Möckelngymnasiets nya webbplats

Möckelngymnasiet finns i Karlskoga och Degerfors och har c:a 1100 elever. Webbplatsen har utvecklats i samarbete med SiteVision-partnern Impera.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Impera