Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Fortifikationsverket lanserar socialt intranät i SiteVision

Fortifikationsverket hade stort behov av ett mer modernt intranät, både visuellt och funktionsmässigt. Myndigheten valde därför SiteVision Social Collaboration till sitt nya intranät, utvecklat tillsammans med SiteVisionpartnern Soleil IT.

Fortifikationsverkets nya sociala intranät i SiteVision Social Collaboration

Fortifikationsverkets nya sociala intranät i SiteVision Social Collaboration

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. De har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Eftersom många av Fortifikationsverkets 620 medarbetare inte alltid sitter på kontoret har intranätet optimerats för både desktop, smartphones och tablets. På intranätet har man också integrerat medarbetarnas egna och gemensamma Exchange-kalendrar.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil

u -

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?