Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Dala Vatten och Avfall

I början av året lanserades Dala Vatten och Avfall sin nya responsiva webbplats med Limepark som helhetsleverantör. Resultatet är en lättanvänd och tillgänglig webbplats med besökarens behov i fokus. En av funktionerna som setts över rejält är öppettiderna, där företaget nu kan lägga in scheman i förhand och funktionen automatisk visar återvinningscentralernas öppettider för dagen.

dalavattenavfall.se

dalavattenavfall.se

Projektet med den nya webbplatsen omfattade bland annat ny grafisk form, förbättrad driftinformation med möjlighet till “krismeddelande” på hela webbplatsen. Dala Vatten och Avfalls webbansvarige, Stina Grönborg, berättar mer om samarbetet:

  • - Det här är andra gången vi jobbar med Limepark och det har återigen fungerat riktigt bra. Projektet har flutit på enligt plan. De inblandade är på tårna och hjälper engagerat till även under och efter lanseringen. Samtidigt sätter man tydliga gränser kring vad som ingår och inte ingår.
  • - Det märks att de har gjort det här förut. Limepark har en enkelhet, krånglar inte till det i onödan. De har god kunskap om SiteVision och gör webbplatsen lätt att hantera. Och de har bra kontakt internt, så saker blir utförda som man lovat, snabbt och effektivt. Vårt samarbete har fungerat mycket bra.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark