Senast lanserad webbplatser

Lanserad

Diskriminerings­ombudsmannen – Effektivt och lättillgängligt intranät

Diskrimineringsombudsmannen (DO) såg ett stort behov av att ta fram en ny modern digital arbetsplats som underlättar vardagen för deras 100 medarbetare. Soleil har tillsammans med Advant tagit fram ett skräddarsytt intranät med fokus på informationsspridning och delaktighet.

Ett av DO:s mål var att det skulle bli lättare att hitta information på det nya intranätet. De har gjort en stor insats för att tydliggöra och förenkla både genom att ta fram en ny informationsstruktur och att skriva om och komplettera innehållet.

  • - Det nya intranätet är mycket annorlunda jämfört med det gamla, det känns lättöverskådligt och luftigt. Och det var efterlängtat. Många har sagt ”äntligen”, berättar Åsa.

Överskådlig och unik design

Intranätet är också lätt att överblicka och ger ett trevligt visuellt intryck tack vare designen, som Advant tagit fram i tätt samarbete med Soleil och DO.

  • - Vi har gjort en egen lösning i form av en kontrollpanel som går att fälla ut. Där kan var och en samla alla sina kontakter, länkar, grupper och favoriter. Den bygger på samma principer som i vår paketlösning men har en unik design för DO, förklarar Fredrik Stodne, projektledare, Soleil.

DO tänkte utanför ramarna och valde att göra några egna anpassningar av det paket med sociala funktioner (Social Collaboration) som SiteVision erbjuder. Soleil har till exempel utvecklat egna moduler för anslagstavla och viktig information. Med hjälp av funktionen ”meddelande” kan vem som helst dela med sig information, medan det finns även en funktion som kallas ”kritisk information”, som bara vissa personer kan skapa.

Lansering i tre steg

För att jobba så effektivt som möjligt i projektet valde DO att lansera intranätet i tre steg. Första versionen hade nyhetsflöde, evenemang och aktiviteter (kalenderhändelser). I nästa steg släpptes funktionerna viktiga meddelanden och anslagstavla, som gör att alla medarbetare snabbt får viktig information. I det tredje steget kompletterades intranätet med grupprum. Det nya intranätet är, precis som DO önskade, ett verktyg för ett effektivare arbete, inte minst när det gäller samarbeten.

SiteVision-partner

u

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.