Senast lanserade webbplatser

Lanserad juli 2017

Ånge kommun - en mix av nya och traditionella lösningar

Projektet med den nya webbplatsen började med att man bollade idéer för hur webbplatsen skulle se ut och fungera. Ånge var tydliga med att de önskade sig en luftig design med tydliga ingångar.

www.ånge.se

www.ånge.se

Lösningen blev att helt gå ifrån den traditionella huvudmenyn på startsidan och lyfta upp navigeringen stort med förklarande text till varje ingång. När besökaren kommer ner under nivå ett lyfts den traditionella huvudmenyn in, men även där visas ingångarna tydligt med puffar. Resonemanget bakom detta var att när besökaren hamnat på en innehållssida så har den förhoppningsvis hittat rätt och behöver inte ha en övertydlig huvudmeny som guidar utan att den finns mer som ett stöd. Förhoppning är att detta kommer ge alla besökare på ånge.se en lättnavigerad upplevelse.

  • – Hur fungerar en modern kommunsida och hur fungerar dess navigering? Det finns rätt så många varianter där ute just nu och att hitta den ”rätta” kan vara svårt. Ska man köra på det gamla och beprövade sättet eller haka på någon av dom nya lite mer kontemporära navigationslösningarna? Efter lite funderingar, önskningar och samtal kom vi fram till att en navigationslösning som nyttjar bägge sätten vore en bra väg att gå för Ånge kommun, säger Henrik Lennartsson, Art Director på Limepark.

Förutom mixen mellan nytt och traditionellt så är det mycket ”mobile first”-tänk på webbplatsen. Ett tydligt lättläst typsnitt och minimera/maximera-funktioner för extra innehåll är två exempel. Allt för att fokusera på den relevanta informationen, men samtidigt kunna ge extra information till den som letar. Efter designarbetet byggdes mallar och funktionalitet och Ånge kunde hela tiden följa arbetet samtidigt som de skapade struktur och lyfte in information.

  • - Vi är mycket nöjda med vår nya webb som vi hoppas ger våra besökare den service och den information de söker hos kommunen. Vi har renodlat innehållet med fokus på service och lyft fram bland annat e-tjänsterna som blir fler hela tiden. Limeparks erfarenhet och stöd har varit viktigt och värdefullt för oss, vi bygger inte webbplatser så ofta, det är sju år sedan sist", säger Kristina Kamsten, nämndsekreterare på Ånge kommun.

SiteVision-partner: Limepark