Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Lessebo kommun – nytt tänk och fräsch känsla med modern och tillgänglig webb

Lessebo kommun har nu snygga och lättillgängliga externwebbar i form av en huvudwebb och fyra underwebbar. Den förbättrade användarvänligheten gör webben lätt att hantera för både redaktörer och besökare.

www.lessebo.se

www.lessebo.se

Lessebo kommun ville ta fram en responsiv webb som känns modern och där det är lätt att hitta information. De hade tidigare en webbplats i plattformen Episerver, som hade många år på nacken och innebar begränsningar.

  • - SiteVision är betydligt lättare att jobba i än vår gamla plattform, vilket är en stor fördel då många av redaktörerna inte arbetar så ofta med den. Ett stort plus är också att vi hört från kommuninvånare att de tycker att webben är fin. Vi fick även synpunkter om att det var svårt att hitta rätt på webben och behövde förbättra strukturen och sökfunktionen, berättar Bodil Askencrantz, kommunikatör i Lessebo kommun.

Soleil fick i uppdrag att bygga en ny kommunwebb med fyra underwebbar i SiteVision Cloud. Målet med projektet var att kunna fortsätta hänga med i utvecklingen. Med SiteVision Cloud kan Lessebo kommun vara säkra på att alla funktioner uppdateras automatiskt och de slipper betala extra för varje uppdatering. Den nya webben är även enklare att hantera för både besökare och redaktörer.

  • -Den största vinsten är att webben är responsiv och att det är enklare för besökarna att hitta rätt. Den är även betydligt lättare att jobba i än vår gamla plattform, vilket är en stor fördel då många av redaktörerna inte arbetar så ofta med den. Ett stort plus är också att vi hört från kommuninvånare att den är fin, säger Bodil.

Från början tog Soleil fram fyra underwebbar för områdena uppleva, näringsliv och arbete, Lessebohus och Lessebo fjärrvärme. Utifrån ett antal olika teman kan kommunen nu även skapa fler underwebbar själva vid behov. Nya lessebo.se har en integration mot kommunens dokumenthanteringssystem. Det innebär att redaktörerna kan välja att visa alla dokument i en viss mapp på en webbsida.

Innan projektet fick kommunens invånare svara på en enkät om sina önskemål och behov på en kommunwebb. Kommunen har även använt sig av exempelvis undersökningen ”Information för alla”, som utvärderar hur lätt det är att hitta rätt information på kommuners webbplatser. Detta förarbete har hjälpt dem att sätta en informationsstruktur.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil