Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Degerfors kommun lanserar ny externwebb

Degerfors har under våren lanserat sin nya webbplats i SiteVision. Ledord under arbetet har varit lättnavigerad och modern.

www.degerfors.se

www.degerfors.se

Degerfors Kommun har fokuserat på att besökaren ska uppleva webbplatsen som lättnavigerad, modern och med en tydlig struktur. Med en välanpassad design är sidan uppbyggd för att bemöta alla dagens surfbeteenden och skärmar.

Degerfors har även utsett en grupp människor som tillsammans ska arbeta med frågor kring webbplatsen och de kommer även införa e-tjänster för att öka sin tillgänglighet för besökaren.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark