Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Herrljunga kommun -ny lättnavigerad och modern webbplats

Med en ny responsiv och modern webbplats vill kommunen kunna underlätta för sina besökare att hitta den information som efterfrågas och framförallt förbättra kontakten med sina kommunmedborgare.

www.herrljunga.se

www.herrljunga.se

Malin Bülling, kommunikatör för Herrljunga kommun, menar på att webbplatsen ofta är den första kontakten kommunmedborgare och allmänhet får med kommunen. Kommunens tidigare webbplats var föråldrad och mötte inte dagens krav på lättillgänglighet och funktionalitet.

Utifrån Herrljunga kommuns önskemål på innehåll har Limepark designat samt stått för mallbygget i projektet.

– Den nya sidan är modern och mera lätthanterlig för våra invånare. Fokus i arbetet har varit att den ska vara användarvänlig och enkel att navigera på och vi har fått bra stöd av Limepark i projektet och är mycket nöjda med vår nya webbplats, säger Malin Bülling.

Under 2018 kommer Herrljunga kommun fortsatt lägga stort fokus på webbplatsen för att utveckla innehåll och struktur efter kommunmedborgares synpunkter i strävan mot en lättnavigerad och tillgänglig webbplats.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark