Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Vakin – ny externwebb med fokus på enkelhet och tydlighet

Det kommunala bolaget Vakin hade tydliga målsättningar med sin nya webb. Först och främst vill de underlätta för kunder att hitta rätt information, men de vill också skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och en gemenskap bland medarbetarna.

www.vakin.se

www.vakin.se

Webben ska vara källan för kunskap och dialog

Det övergripande målet är att webben ska vara den givna källan för kunskap och dialog kring vatten, avlopp och avfallshantering. De flesta besökarna går in för att få snabba svar på frågor, till exempel om när sopbilen kommer eller när sopstationen öppnar. Det ska vara enklare för dem att hitta svaret på webben än att ringa och fråga. Den nya webbplatsen har tagits fram i samarbete med Soleil It.

 

OM VA

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i Norr AB, är ett driftbolag som bildades 2016 när Umeå och Vindelns kommuner valde att gemensamt driva vatten-, avlopp-, afallssverksamheten i de båda kommunerna. Bolaget är uppdelat i två ben, ett inom vatten och avlopp det andra inom avfall och återvinning

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil