Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Eksjö kommun

Eksjö har lanserat sin nya webbplats i SiteVision. Den nya webbplatsen eksjo.se och underwebbar som t ex Biblioteket och Eksjö Museum, med tydlig navigation gör det enkelt för webbplatsens besökare att hitta och ta del av Eksjö kommuns service, uppdrag och upplevelser.

www.eksjo.se

www.eksjo.se

Informationen på eksjo.se presenteras med ett tydligt användarperspektiv, och kommunens service ska vara i huvudfokus. Detta följs sedan av fördjupad information av de som önskar ta del av detta.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom