Senast lanserade webbplatser

Lanserad juni 2018

NIBE lanserar ny externwebb

Den globala värmepumpstillverkaren NIBE Energy Systems har tillsammans med Consid utvecklat en helt ny externwebb för nibe.se. Denna lansering är ett första steg i den strategiska och kostnadseffektiva skalningsbara arkitektur där mallarna kommer kunna återanvändas i koncernens dotterbolag.

www.nibe.se

www.nibe.se

De mallar som legat till grund för en första lansering är anpassningsbara och ska nu återanvändas med arkitektur, gränssnitt och datamodell för PIM för dotterbolagens omfattning. NIBEs nya webb har ett stort fokus på UX där målet är att göra det lätt för företagets kunder att guidas rätt bland dess breda sortiment med utgångspunkt ur kundens egna unika situation, boende och behov. NIBE fokuserar stort på användarvänlighet, enkelhet och att tillhandahålla hög kvalitet på service och tillgänglighet med hjälp av ny digital teknik.

- Att utveckla NIBEs nya webbplats har varit ett otroligt roligt och intressant uppdrag med utmaningar som gett oss goda erfarenheter i hur vi utvecklar globala webbplatser med tillhörande integrationer mot exempelvis PIM och dokumenthanteringsssystem.” säger Alexander Gustafsson, strateg och lösningsarkitekt på Consid.

- Samarbetet med Consid har präglats av en gemensam syn på att förstärka och förenkla kundupplevelsen när man som konsument kommer in på NIBEs hemsida. Nu är det dags för nästa steg att rulla ut hemsidan till övriga länder inom affärsområdet menar Magnus Axelsson, Marknadskommunikationschef på NIBE Energy Systems.

Den första lanseringen av nibe.se i Sverige har enligt Sebastian Schrewelius, Key Account Manager på Consid Småland, gått som förväntat och resterande 27 länder står nu på tur.

SiteVision-partner: Consid