Senast lanserade webbplatser

Lanserad augusti 2018

Kungliga musikhögskolan - ny webbplats med öppet intranät

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har en ny webbplats. Ett omfattande projekt där slutprodukten blev en användbar och tillgänglig webbplats som speglar verksamheten och dess kreativitet på ett bättre sätt

www.kmh.se

www.kmh.se

Projektet startade med en kartläggning från Inuse där grunden för navigering och innehåll arbetades fram med hjälp av intervjuver och wireframes. Därefter togs designen fram utifrån dessa wireframes.

Målet med webbplatsen var att den skulle följa alla tillgänglighetskrav och vara användarvänlig men samtidigt försöka bryta sig ur den gråa kostym som ofta associeras med tillgänglig webb. Därför fokuserades designarbetet på att få en lite mer strukturbrytande form på vissa ställen med målsättningen att informationen i och runt formen var tydlig och användarvänlig.

Sidor med mindre innehåll och viktig information gjordes lekfullare och sidor med mycket innehåll och information skalades av. På detta sätt kan besökaren få en seriös känsla på sidor med utbildningsinformation och forskning och en lekfullare artistisk känsla på evenemangssidor.

Parallellt med designarbetet pågick förstudier kring möjligheterna att integrera de system som KMH arbetade med dagligen. Under det arbetet gjordes även ett omfattande internt arbete kring kartläggning och effektivisering av rutiner och arbetssätt. Resultatet är en omfattande webbplats med tydlighet kring vilka evenemang som pågår, vilka utbildningar som finns och ett publikt intranät för anställda och studenter.

Bland funktionerna hittas bland annat:

Utbildningsguide
En intuitiv guide som lotsar en blivande student inom vilka utbildningar som finns och vilka de kan söka till. För erfarna studenter finns en tydlig sök med möjlighet att filtrera ned till omfattning, ämne och studietakt.

Biblioteksregister
Tidigare fanns en iframelösning för visning/sökning av KMH:s register över noter, musik och böcker. Limepark använde Sitevisions proxymodul för att integrera den sömlöst med webbplatsen och göra den mer tillgänglig.

Evenemang
KMH har interna verktyg för att förbereda, boka och planera evenemang. När evenemanget var klart lade man tidigare ut detta manuellt på webbplatsen. Numera skjuts evenemangen automatiskt in från ett bakomliggande system in i Sitevision via API. Dessa evenemang kan sökas och filtreras.

Kontakt
Personalens kontaktinformation är nu sökbar tack vare en integration där användardata skjuts in som Simple Users i SiteVision

Enklare adminstration
Utöver integrationer finns också flera smarta lösningar för att underlätta det redaktionella arbetet.

SiteVision-partner: Limepark