Senast lanserade webbplatser

Lanserad augusti 2018

Riksrevisionen - Tusentals rapporter fick ett nytt hem

Riksrevisionen har uppgraderat sin webbplats med ny design, delvis nytt innehåll och med enklare vägar till den information besökarna efterfrågar. Ökad tillgänglighet och bättre anpassning av webbplatsen för mobila plattformar är några av de största förändringarna för webbplatsens besökare.

https://www.riksrevisionen.se/

www.riksrevisionen.se/

Riksrevisionen genomförde strategiskt viktigt plattformsbyte när man bytte från Episerver till SiteVision för att bli mindre konsultberoende och skapa bättre möjligheter att på egen hand genomföra enklare utvecklingsinsatser och lägga till ny funktionalitet.

– Vi är en förhållandevis liten myndighet med begränsade resurser, så för oss har det varit angeläget att växla in på ett utvecklingsspår där vi kan dra nytta av standardiserade moduler och förenklad versionshantering. En annan nödvändig förflyttning har varit att göra vårt innehåll mer lättillgängligt via mobila enheter berättar Per Ringsäter, projektledare och webbansvarig på Riksrevisionen för Beaconomist i en intervju gällande den nya webbplatsen.

Nya riksrevisionen.se driftas i SiteVision Cloud vilket ger en kostnadseffektiv skalbar och redundant lösning med hög tillgänglighet samt högsta säkerhetsnivå. Allt för att möta dagens risker och de krav som ställs på myndigheter och deras webbplatser.

– Consid har hjälpt Riksrevisionen med samtliga delar i webbprojektet, från förstudie kring val av plattform, designarbete, utveckling och slutligt leverans av ny webbplats. Tillsammans med SiteVision har vi också automatiskt migrerat tusentals rapporter från Riksrevisionens tidigare CMS in till SiteVision. säger Alexander Gustafsson, Strateg och lösningsarkitekt på Consid.

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska staten – regeringen, de statliga myndigheterna, bolagen och stiftelserna.

Riksrevisionens granskning ska förse riksdagen med tillförlitliga beslutsunderlag i styrningen och uppföljningen av den statliga verksamheten. Den ska också bidra till demokratisk insyn och i förlängningen, till ett effektivt utnyttjande av statens resurser.

Riksrevisionens har även en omfattande internationell verksamhet, som bland annat syftar till att stärka revisionsmyndigheter i utvecklingsländer.

SiteVision-partner: Consid